Trevlig stämning i FSF 100-temakvällen för alumner

FSF arrangerade en kväll för alumner med FSF 100 som tema på Lappbrinken i början av oktober. Kvällen blev en succé i alla avseenden. Under kvällen gick vi igenom evenemang och idéer som planerats för det kommande jubileumsåret, träffade gamla bekanta och hade ett glas vin och en trevlig pratstund. 

Kvällens huvudnummer var presentationen om historieboken FSF 100 år. Vår partner Oy Spiritus Historiae Ab:s ordförande Veijo Åberg samt forskarna Laura Puro och Antti Parpola berättade om det pågående arbetet i historikens forskning och skrivning. Både alumnerna och alla nu i FSF fick således möjlighet att höra historikerna själva berätta om nya fynd i historieforskningen av vårt hundraåriga förbund. I slutet av presentationen fick vi höra alumnerna komma med intressanta historier från olika årtionden. Somliga hade även med sig gammalt material som de trodde kunde hjälpa med att presentera vårt förbunds historia i nutidens ljus. Under kvällen erbjöd vi också var och en möjlighet att spela in sin historia eller sina memoarer på videokameran, och många av våra alumner tog också tillfället i akt. Vi är tacksamma för varenda en!

Under alumnkvällen visades också FSF 100-trailervideon för allra första gången. På videon förklarade kampanjens beskyddare, president Tarja Halonen och bergsråd Jorma Eloranta, samt SYL:s ordförande Sanni Lehtinen varför projektet är viktigt även ur ett samhälleligt perspektiv. Du kan se videon här. Videon förverkligades i samarbete med Parad Fakta. Vi är mycket stolta över videon och önskar att den kommer att få andra att ivrigt se fram emot FSF 100-jubileumsåret. Videon är också avsedd att vara en intro- och marknadsföringsvideo för en bredare publik om FSF:s kommande jubileumsår. 

Följ gärna vår webbsida syl100.fi, för det är där vi kommer att uppdatera informationen om vårt jubileumsår och dess evenemang. Naturligtvis önskar vi att alla våra alumner ska aktivt ta del i firandet av vår hundraåriga historia. FSF:s 100-åriga färd är ju er färd. Samtidigt hade vi också målet att visa den bredare publiken vilken betydelse studentrörelsen har haft i att bygga det finländska välfärdssamhället. 

Under alumnkvällen inledde vi även medelsanskaffningen för att täcka kostnaderna för jubileumsåret, och våra underbara alumner bidrog genast med en summa som överträffade våra förväntningar! Under den första kvällen samlade vi nämligen in mer än 2 000 euro i donationer och betalningsförbindelser från våra alumner. Stort tack för det till alla deltagare! I fortsättningen kommer vi att underrätta våra alumner även om aktuellt inom medelsanskaffningen.

Om ett ögonblick kommer vi att vara i Finlandiahuset och skåla till hundraåriga FSF:s ära. Därför vill vi inbjuda er alla att fira jubileumsårets aftonår med oss och hjälpa oss att förbereda för festen! 

 

Eero Manninen

Generalsekreterare

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.