Universitetsstuderande främjar ansvarsfull konsumtion

Denna höst kommer Finlands studentkårers förbund (FSF) och åtta studentkårer (HUS, TYY, JYY, ISYY, LTKY, LYY, KonST, ÅAS) återigen att genomföra projektet Hållbarhet stöder oss, stöd hållbarhet på olika campus runt om i Finland. Genom höstens evenemang vill vi särskilt öka studerandenas medvetenhet om mål nummer 12 (ansvarsfull konsumtion och produktion) i de globala målen för hållbar utveckling. Efter evenemangen som under hösten arrangeras i olika studentkårer är det lättare för den studerande att fatta mer ansvarsfulla konsumtionsbeslut utifrån de mänskliga rättigheternas, miljön och den globala söderns perspektiv och också kräva dem av beslutsfattare och olika organisationer.

Ämnesorganisationerna, studentkårerna och universiteten gör varje dag olika anskaffningar, vilkas ansvarsfullhet måste tas i beaktande, för att inte tala om de inköp som studenterna själva gör dagligen – mat, kläder och konsumtionsvaror. I vardagen gör man lätt val som grundar sig på vana och man ägnar kanske inte uppmärksamhet åt certifikaten, tillverkningslandet eller ens hur produkten ska servas för att den ska hålla så länge som möjligt. Om den studerande till exempel påverkar sin ämnesorganisation eller studentkår att i framtiden enbart använda rättvisemärkt kaffe och te, kommer det att få stor inverkan på längre sikt. Ofta kan den studerande också främja ansvarsfulla val senare i arbetslivet.

Genom att öka medvetenheten om hållbarhet kan vi uppfostra den nya generationen till att kräva hållbar konsumtion och globalt ansvar. Det viktigaste är att vi som en enad front, som studerande, kan kräva att samhället reagerar på den nuvarande situationen i vilken det ännu inte görs tillräckligt när det gäller hållbarhet, mänskliga rättigheter, etik och miljö. De studerande är en ofantlig kraft som kan styra universiteten och samhället att göra mer hållbara köp och beslut.

Dock är det inte tillräckligt att man enbart ökar de studerandes medvetenhet. Vi måste kräva handlingar av samhället. Ansvarsfull konsumtion ska inte bara ligga på den medvetna konsumentens eller den enskilda studerandens ansvar, utan också företagen bör regleras. Ansvarsfull konsumtion borde göras okomplicerat och enkelt också ur ekonomisk synvinkel. De studerande lever ofta på studiestöd och studielån, varvid det kanske inte finns pengar till dyra och hållbara lösningar. Det är därför vi behöver samhället och politiska beslut. Det ska vara enkelt att göra hållbara val. Ansvarsfulla val bör vara ett genuint alternativ för alla, också för studerande och mindre bemedlade.
Vi bär också globalt ansvar för vår verksamhet. Vi kan inte blunda för detta. Produktionskedjorna måste vara sådana som vi kan stå för, oavsett om det handlar om tillverkning av datorer, kläder eller livsmedel. Vi studerande kräver att de mänskliga rättigheterna förverkligas också när produktionen sker utanför Finland.

Och det är därför det här projektet är så viktigt. Vi utför detta oerhört viktiga arbete tillsammans för en bättre framtid.

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.