Universitetsstuderande publicerade sin valplattform inför riksdagsvalet 2019: “Vi behöver en politik som ingjuter hopp i de unga.”

Finlands studentkårers förbund (FSF) har tillsammans med studentkårerna publicerat Vår tid är nu – valplattform för riksdagsvalet 2019. Inför riksdagsvalet vill universitetsstuderandena uppmärksamma konsekvenserna av politiska beslut för unga och kommande generationer samt hurdana generationspolitiska beslut som desperat behöver fattas omgående.

Valplattformen Vår tid är nu betonar framför allt ungas känsla av osäkerhet inför framtiden: Unga oroar sig just nu för ett osäkert arbetsliv, en sämre löneutveckling än den som tidigare generationer haft, att höjningen av befolkningens utbildningsnivå har stagnerat, att välfärdssamhällets tjänster och finansieringsbas försämras, att ojämlikheten ökar och att vi känner oss kraftlösa inför globala utmaningar.

I vår valplattform efterlyser vi lösningar på de här utmaningarna.

Studentrörelsen betraktar frågor om rättvisa mellan generationerna särskilt ur studentperspektiv. Högklassig och tillgänglig utbildning, tjänster och social trygghet som upprätthåller studieförmågan, internationalism och målsättningar för hållbar utveckling är nyckelfaktorer som vi hoppas ska garantera Finlands och framtida generationers framgång också framöver.

Universitetsstuderandena påminner i vår valplattform om betydelsen av att skapa ett hållbart samhälle som behandlar unga rättvist. Rättvisa mellan generationerna är också ett tema som genomsyrar studentrörelsens påverkansmål och kommunikation under den här hösten och nästa vår.

FSF och universitetsstuderande i Finland hoppas att generationspolitiken blir en central fråga i kommande val och att den oro vi unga känner inte förbises.

 

Mer information:

Ordförande för FSF Miika Tiainen, 044 906 5007

FSF:s generalsekreterare Eero Manninen, 045 631 7145

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.