VARFÖR TAR FSF STÄLLNING TILL REGERINGSKRISEN?

Igår meddelade ministrarna Sipilä och Orpo att andra regeringspartier inte kommer att fortsätta samarbetet med sannfinländarna på grund av förändrade omständigheter. Den aktuella regeringskrisen började i sannfinländarnas partimöte under veckoslutet där den tidigare partiledningen ersattes av personer med mycket mer radikala invandringskritiska åsikter som vill att Finland lämnar Europeiska unionen och som har publicerat öppet rasistiska och misogynistiska uttalanden. Av den anledningen var regeringspartierna tvungna att diskutera om det är möjligt att hitta tillräckligt många gemensamma värden med den nya partiledningen för att det finns förutsättningar för fortsatt regeringssamarbete.

Även FSF har publicerat ett kort ställningstagande för att stöda beslutet av Samlingspartiets och Centerns ledare och konstaterar att vi inte tror att sådana värden hör till regeringen. Att stöda Europeiska gemenskapen, mångkulturalitet och feminism är nämligen FSF:s värden och vi upplevde att det var rätt att försvara dessa värden i en situation där de är hotade så nära den nationella politikens kärna.

Vårt uttalande väckte dock många frågor och kritiska inlägg: Varför blandar FSF sig i partipolitik? Hur kan organisationen stöda värden som en del av medlemmar inte står för? Varför koncentrerar vi oss inte bara på frågor som rör studerandenas ställning? Hur kan en organisation som grundar sig på automatiskt medlemskap använda sin röst på detta sätt? Många var också rädda för att FSF har politiserats och gått vilse i intressebevakning för studerande och i stället börjat driva politiska mål av sina aktiva medlemmar. Det finns ändå ingen anledning till oro: Vår uppgift är att arbeta med att påverka politiskt för en bättre framtid för studerande och det ska vi göra även i framtiden.

För att bevaka studerandenas intressen är vi tvungna att utöva politiskt inflytande därför att de beslut som påverkar studerandenas liv fattas i en politisk process. Särskilt den finska regeringen har en stor beslutanderätt i dessa frågor eftersom de – åtminstone för tillfället – har majoritet i riksdagen. Av den anledningen har även regeringens värdegrund en stor betydelse för hur vi kan driva vårt påverkansarbete i fortsättningen. Att bevaka studerandenas intressen innebär alltså politiskt påverkansarbete, men det ska inte förväxlas med partipolitik: Vi är fortfarande en partipolitiskt obunden organisation.

Såsom den finska staten, fattar även FSF beslut genom en demokratisk process. Principer, värden och målsättningar definierade i vårt policydokument bestäms årligen på förbundsmötet, och delegater utses genom val från studentkårernas fullmäktige. Detta innebär att varje studerande indirekt har möjlighet att påverka vilka beslut och riktlinjer som styr förbundets verksamhet. Således är jämlikhet, feminism eller antirasism inga påfund av de aktiva medlemmarna i vår organisation, utan värden som majoriteten av våra medlemmar står för.

FSF:s nyaste policydokument koncentrerar sig fortfarande på frågor som har ett direkt samband med studerandenas liv, såsom utbildning och försörjning, men det behandlar även andra frågor som det råder delade meningar om i samhället, till exempel småbarnspedagogik och invandring. Detta beror på att studerande inte lever i ett tomrum, utan de är en del av ett samhälle där beslut påverkar varandra: balans mellan utbildningsområden påverkar arbetslivets strukturer, förändringar i social trygghet påverkar varandra och familjepolitik inverkar på jämlikhet inom utbildning. Ofta bads FSF att yttra sig över lagändringar som knappast har med utbildning att göra. Att fundera på dessa frågor distraherar oss inte från vår huvudsakliga uppgift, utan egentligen stöder detta vår förmåga att representera den studerande generationen på ett trovärdigt sätt.

Att bevaka studerandenas intressen tvingar oss att göra politiska val och arbeta med politiska processer. Ändringar i studiestödet är alltid politiska beslut och då är det inte mindre politiskt att försvara studiestödet än det är att försvara andra frågor. Demokratiskt beslutsfattande och diskussion är också en del av politiken och därför ber vi alla att delta i en civiliserad diskussion och fatta beslut tillsammans om framtida mål i intressebevakningen. Det bästa sättet att göra detta är via den egna studentkåren och därigenom på vårt förbundsmöte.

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.