En vision om inlärningsinnehåll och livslångt lärande

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen inledde arbetet på visionen om högskoleutbildningens och forskningens målsättningar. Syftet med visionen är att skapa en bild av det finländska högskolesystemet år 2030 – ett högklassigt system som är verkningsfullt och internationellt konkurrenskraftigt.

År 2017 genomförs den största högskolereformen i årtionden, vilket har fått många att tänka på högskolornas antal och deras struktur överhuvudtaget. FSF vill ge innehåll åt diskussionen om Vision 2030 utöver strukturer och ramar: hurdan är undervisningen i praktiken i ett högklassigt och verkningsfullt system? Vilken verksamhet vill vi ha?

FSF:s ordförande Riina Lumme betonade i sitt inlägg i visionsworkshopen att studerandena ska ha möjligheter till mångsidig inlärning. I ett internationellt konkurrenskraftigt högskolesystem har man hittat varje studerande de inlärningssätt och studietekniker som bäst passar dem: en del lär sig bäst i grupparbeten eller presentationer, en del får nytta av att skriva essäer och en del av att få handledning i antecknings- och minnestekniker.

Jag skulle vilja att man definierar studerandes personliga inlärningsmål i förhållande till kursens inlärningsmål på varje kurs. Exempelvis på en språkkurs kunde man skräddarsy undervisningen efter studerandes mål: att få bra muntliga kunskaper eller att lära sig läsa forskningspublikationer på det egna området flytande på ett främmande språk. Man kan uppnå kursens inlärningsmål på väldigt olika sätt, och det är tillåtet att ha en individuell betoning för att öka studiemotivationen. Man borde satsa på inlärningen som resulterar av en pedagogiskt högklassig interaktion på kurserna i högskolorna.

Något som FSF absolut vill främja är livslångt lärande. Fast det har gått inflation i ordet livslångt lärande, är det fortfarande ett högaktuellt ämne som behandlas i flera arbetsgrupper, som är underställda undervisnings- och kulturministeriet. Förmågan att lära att lära och kompetensutvecklingen har stor betydelse redan i det nuvarande samhället och deras betydelse kommer i alla fall inte att minska i framtiden. De som är intresserade av livslångt lärande är välkomna till evenemanget Dare to Learn den 5–6 september för att höra mer!

Visionen för högskoleutbildningen år 2030 kan vara ett nyttigt verktyg för att utveckla undervisningen eller en trång politisk kompromiss, det vill säga, närmast en beskrivning av det nuvarande läget. Det är just därför studentorganisationernas och FSF:s största insats är i innehållet i undervisningen, något som kan vidareutvecklas oberoende av strukturerna.

 

Jyri Lähdemaa,

Styrelsemedlem, utbildningspolitik

FSF

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.