SYL: Kesäopiskelu ei ole uhka, vaan mahdollisuus

Kommentti 15.5.2012

Professoriliitto ja Tieteentekijöiden liitto sekä Yliopistojen opetusalan liitto YLL ovat ottaneet kantaa STTK:n puheenjohtaja Mikko Mäenpään esille nostamaan ajatukseen opiskelijoiden kesäopiskelun lisäämisestä. Ensin mainittujen tiedotteen (14.5.) mukaan kesälukukausi on yliopiston näkökulmasta jopa mahdoton toteuttaa. Työntekijäjärjestöt vetoavat erityisesti resurssipulaan sekä opetusta antavan henkilökunnan tutkimusmahdollisuuksien heikkenemiseen.

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry kannattaa kesäajan parempaa ja tehokkaampaa hyödyntämistä opiskelumahdollisuuksien kehittämiseksi, vaikka puheenjohtaja Jarno Lappalainen myöntääkin, että kesä on usealle opiskelijalle haasteellista opiskeluaikaa: “Opiskelijatutkimus 2010:n mukaan 78 % vastanneista yliopisto-opiskelijoista oli kesätyössä edellisenä kesänä. Useimmille opiskelijoille kesätyö on keskeinen tapa sekä kohentaa toimeentuloa että hankkia työllistymisen kannalta olennaista työkokemusta. Kuitenkin monelle – erityisesti vailla kesätyötä olevalle – opiskelijalle kesä olisi erinomainen aika opiskella.”

“Toisin kuin työntekijäjärjestöt vihjaavat, on useimmissa yliopistoissa tosiasiassa liian vähän kesäkursseja tarjolla ja kaikissa niitä ei ole lainkaan. Vähäinen kurssitarjonta johtaa siihen ettei tiukasti vastikkeellista ja niukkaa opintotukea ole mahdollista nostaa kaikkien kesäkuukausien ajaksi”, Jarno Lappalainen huomauttaa.

Tilannetta hankaloittaa entisestään se, että tarjolla oleviin kesätentteihin pitää yleensä ilmoittautua jo keväällä, jolloin opiskelijoiden vaikea tietää esimerkiksi kesätyöskentelyn yhteensopivuus tenttiaikojen kanssa. Lisäksi esimerkiksi yliopistojen kirjastot saattavat olla kesäisin pitkiä aikoja suljettuina. Työntekijäjärjestöjen esille tuomaan kesätentteihin osallistumattomuuden ongelmaan voi löytää ratkaisuja yhdessä opiskelijoiden kanssa kehittämällä esimerkiksi ajasta ja paikasta riippumattomia suoritustapoja. Joustavuutta tarjoavia tenttiakvaarioita ei kaikissa yliopistoissa vielä ole tai ne ovat varsin vähäisesti käytössä.

Jatkossa vähintään 55 opintopistettä suorittavien opiskelijoiden määrä on yliopistoille keskeinen rahoituskriteeri. Tällä hetkellä tuohon vuositahtiin pääsee vajaa neljäsosa yliopisto-opiskelijoista. Näin ollen opiskelumahdollisuuksien parantaminen myös kesäkuukausina voisi olla yliopistoille hyvä tapa lisätä mahdollisuuksiaan menestyä rahanjaossa.

Esimerkiksi Oulun yliopistossa on varauduttu kesäopiskelumahdollisuuksien tarpeeseen kehittämällä uutta toimintamallia tiedekuntien, avoimen yliopiston ja kesäyliopiston yhteistyönä. Nyt luupin alla olevan kesäajan tarkastelun lisäksi SYL muistuttaa, että opetuksen tasainen ja suunnitelmallinen jaksottaminen on tarpeen myös syys- ja kevätlukukausilla.

“Tunnistamme monet työntekijäjärjestöjen esille tuomista haasteista, kuten resurssipulan ja tarpeen varata aikaa tutkimukselle. Yliopistoindeksin jäädyttäminen hankaloittaa haasteiden selättämistä, mutta emme suostu julistamaan kesäopiskelumahdollisuuksien kehittämistä mahdottomaksi tehtäväksi. Me näemme asiassa enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia ja toivomme, että keskustelu jatkuu rakentavassa hengessä sekä valtakunnan tasolla että yliopistoissa.”, puheenjohtaja Lappalainen summaa.

Lisätietoja:

SYL:n puheenjohtaja Jarno Lappalainen, p. 044 906 5007, jarno.lappalainen(at)syl.fi
Koulutuspoliittinen sihteeri Suvi Eriksson, p. 041 515 2231, suvi.eriksson(at)syl.fi

 

www.syl.fi

 

www.facebook.com/SYL.FIN

 

www.twitter.com/SYL_FIN

 

 

 

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.