SYL lausui eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle sairausvakuutuslain 4 luvun muuttamisesta

SYL:n lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle sairausvakuutuslain 4 luvun
muuttamisesta

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) pitää tarkoituksenmukaisena sairausvakuutuslain neljännen luvun muuttamista siten, että opiskelijan oikeus matkakorvaukseen lähimpään Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) toimipisteeseen turvataan, kuten lakiesityksessä ehdotetaan. Muutos olisi linjassa sen kanssa, että YTHS:n laajentumisenkin yhteydessä avautuvat uudet toimipisteet ovat lähtökohtaisesti matkustusajan osalta yhdenvertaisesti saavutettavia opiskelijoille.

Opiskeluterveydenhollon matkakorvauksissa onkin ensisijaista turvata alueellinen yhdenvertaisuus, mikä tulee ottaa huomioon erityisesti mahdollisesti palvelusetelillä järjestetyn terveydenhoitoon liittyvien matkojen korvauskäytännöissä. Opiskelijoita ei saa asettaa epätasa-arvoiseen asemaan asuinpaikasta ja opiskelupaikkakunnasta johtuen. SYL toivoo Kansaneläkelaitoksen jatkavan vakuutusoikeuden vuoden 2019 ratkaisun mukaisesti palvelusetelillä korvattavien matkojen korvausperustetta todellisen hoitopaikan sijainnin mukaan. SYL pitää perusteltuna, että valtioneuvoston asetuksella säädettävää korvattavien taksimatkojen enimmäiskorvausperustekäytäntöä esitetään jatkettavaksi vuoden 2024 loppuun saakka.

Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltoon tekemien matkojen kustannusten korvaaminen on tärkeää, sillä se turvaa opiskelijoiden mahdollisuudet käyttää heille kuuluvia opiskeluterveydenhuollon mukaisia palveluja, eli näin ollen ylläpitää palveluiden tosiasiallista saavutettavuutta.

Touko Niinimäki
Sosiaalipolitiikan asiantuntija (terveydenhuolto, hyvinvointi, yhdenvertaisuus)

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.