SYL lausui kansalaisaloitteesta eläkeindeksien muuttamisesta

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry lausui pyydettynä sosiaali- ja terveysvaliokunnalle kansalaisaloitteesta työeläkeindeksin palauttamisesta palkkatasoindeksiksi. SYL vastusti lasusunnossaan kansalaisaloitetta.

SYL:n näkökulmasta kansalaisaloite toteutuessaan romuttaisi eläkejärjestelmän rahoituksen ja se kustannettaisiin nuorten sukupolvien kukkarosta. Aloitteessa indeksimuutos rahoitettaisiin työeläkevaroista eli yhteisistä eläkerahastoista. Tämä tarkoittaa, että työeläkemaksuja pitäisi korottaa vastaava määrä, jotta emme söisi kaikkia eläkerahastoja. Tämä lisäisi maksutaakkaa yhä pienemmille ikäluokille.

SYL on huolissaan myös eläkeköyhyydestä, aloite hyödyttää eniten suurituloisia eläkeläisiä. Kaikkein pienituloisimmat ovat takuueläkkeellä, eivätkä he hyödy aloitteesta. Ratkaisut eläkeköyhyyden vähentämiseksi löytyvät aivan muualta kuin tästä kansalaisaloitteesta.

Eläkejärjestelmä on sukupolvisopimus, joka perustuu siihen, että yhdessä kerättyjä eläkevaroja ei käytetä ainoastaan yhden sukupolven eläkkeiden rahoittamiseen. Jokaisella sukupolvella on oikeus eläkkeisiin, sillä jokainen sukupolvi on ollut niitä rahoittamassa ja tulee niitä rahoittamaan. SYL vaati lausunnossaan, että kansalaisaloitteeseen ja jokaiseen keskeiseen sukupolvien väliseen hyvinvointivaltion palveluiden sekä etuuksien rahoitukseen liittyviin lainsäädäntöhankkeisiin on lisättävä kattava sukupolvivaikutusten arviointi.

Lausunto sosiaalijaterveysvaliokunnalle_SYL_150217

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.