SYL lausui korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltolaista: YTHS:n resurssit on turvattava

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) antoi lausuntonsa hallituksen esitykseen korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain päivittämisestä (VN/7310/2023). Tulevalla lakimuutoksella on vaikutuksia myös Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) toimintaan ja resursseihin.

Päivitystarvetta lakiin on nyt tuonut EU-koordinaatioasetuksen muuttunut tulkinta. Jatkossa EU-tutkinto-opiskelijoilta ei voida Suomessa periä sairausvakuutusmaksuja, kuten Kelalle maksettavaa opiskelijan terveydenhoitomaksua, sillä he ovat jo vakuutettuina sosiaaliturvan kautta toisessa EU-jäsenvaltiossa.

Muutokset ovat tarpeellisia, mutta huolena SYL nosti tulkinnan muutosten vaikutukset YTHS:n toimintaan. On tärkeää huomioida, että muutos ei ota huomioon EU-maista tulevien opiskelijoiden opiskeluyhteisötyöhön tai hallintoon käytettyjä resursseja.

Lisääntyviä kustannuksia olisi tärkeää kompensoida YTHS:n perusrahoituksessa, jota kuitenkaan ei lain päivityksen yhteydessä olla nostamassa. SYL pitää erityisen tärkeänä, ettei opiskelijoiden terveydenhoitomaksua kasvateta kohtuuttomasti.

Myös esitys koskien YTHS:n hyväksyttävien kokonaiskustannuksien nousua on ongelmallinen. Hallituksen esityksen mukaan YTHS:n rahoituksen kasvussa ei huomioisi palvelukysynnän nousua erillisenä ilmiönä. Palvelukysynnän noustessa ennakoimattomasti YTHS:stä riippumattomista syistä, kuten esimerkiksi 2020–2023 on käynyt, olisi säätiö haastavassa tilanteessa.

”YTHS:n tarvitsema rahoitus tulee olla oikea-aikaisesti käytettävissä opiskelijoiden terveyden edistämiseen ja terveydenhoitoon. Näemmekin tarvetta laajemmalle lain uudistamiselle, jolla voitaisiin turvata YTHS:lle riittävät resurssit opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtimiseen”, SYLin hallituksen jäsen Sonja Naalisvaara kiteyttää.

Ilonpilkahduksena ehdotuksessa on esitetty korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitomaksun eräpäivien siirtoa. Nykyisen lain haasteena on se, että läsnäolevaksi voi ilmoittautua terveydenhoitomaksun eräpäivänä, jolloin opiskelijaa ei pystytä tiedottamaan terveydenhoitomaksun maksuvelvollisuudesta. Jatkossa Kelalla olisi tiedossa maksuvelvolliset opiskelijat hyvissä ajoin ennen eräpäivää. Näemmekin eräpäivien siirtämisen nostavan ajoissa terveydenhoitomaksunsa maksaneiden määrää.

SYL halusi lausuntonsa yhteydessä muistuttaa sosiaali- ja terveysministeriötä myös muista korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitolain uudistamistarpeista.

Ylioppilasliikkeen tunnistamia tulevaisuuden muutostarpeita lakiin ovat muun muassa opiskelijoiden rahoitusosuuden kohtuullisena pysyminen perusrahoituksen tasoa vaarantamatta, vaihto-opiskelijoiden palauttaminen takaisin YTHS:n piiriin sekä lahjoitusten vastaanottamisen mahdollistaminen niin, etteivät ne vähentäisi säätiön perusrahoitusta.

Lisäksi SYL muistutti lausunnossaan opiskelijoille tärkeiden erikoislääkäripalveluiden palauttamisesta osaksi YTHS:n palveluvalikoimaa. Palauttaminen lisäisi opiskelijoiden tyytyväisyyttä terveydenhoitojärjestelmäänsä. Näistä palveluista esimerkkeinä ovat gynekologien ja ihotautien erikoislääkärien palvelut.

Lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan täältä.

Lisätietoa:

Sonja Naalisvaara
hallituksen jäsen, Suomen ylioppilaskuntien liitto
sonja.naalisvaara@syl.fi
044 906 5003

Henri Kontkin
sosiaalipolitiikan asiantuntija, Suomen ylioppilaskuntien liitto
henri.kontkin@syl.fi
040 413 4411

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.