SYL lausui toimeentulotuen uudistustyöstä

SYL on jättänyt lausunnon toimeentulotukilain kokonaisuudistusta valmistelleen työryhmän loppumietinnöstä Sosiaali- ja Terveysministeriölle.

Toimeentulotuki on tarkoitettu viimesijaiseksi etuudeksi silloin, kun ensisijaiset etuudet eivät riitä kattamaan välttämätöntä toimeentuloa. Korkeakouluopiskelijoiden osalta opintotuki on tarkoitettu ensisijaiseksi etuudeksi, mutta sen riittämättömän keston tai muusta syystä tapahtuvan lakkauttamisen vuoksi jatkuvasti 5 000 – 9 000 korkeakouluopiskelijaa on pelkän perustoimeentulotuen varassa. Usein he ovat pitkäaikaisia etuuden käyttäjiä, kun muiden etuuksien tai palkkatulojen piiriin siirtyminen ei ole mahdollista heidän tilanteessaan.

SYL nosti kannanotossaan esiin toimeentulotuella olevien korkeakouluopiskelijoiden huomioimisen tarpeen. Ensisijaista olisi lisätä opintotukikuukausien määrää, jotta harvemman opintotuki loppuisi kesken opintojen ennen valmistumista.

Lausunnossa SYL ehdottaa, että perustoimeentulotuen alentamisesta korkeakouluopiskelun perusteella luovutaan ja että toimeentulotuelle siirtyvää opiskelijaa ei tule vaatia purkamaan kohtuullisia säästöjään kuten ASP-tiliään ennen toimeentulotuen saamista. Lisäksi mietintöön sisältyvää ehdotusta opintolainan nostamisen rajoittamisesta vain kuukausittaisiin eriin vastustetaan.

Lausunto kokonaisuudessaan on luettavissa lausuntopalvelu.fi -sivustolta sekä PDF-muodossa täältä:

Sakari Tuomisto
Sosiaalipolitiikan asiantuntija (toimeentulo, asuminen), vanhempainvapaalla

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.