SYL lausui valtioneuvoston asetuksesta opiskeluterveydenhuollon neuvottelukunnasta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/23762/2020

SYL:n lausunto valtioneuvoston asetuksesta opiskeluterveydenhuollon neuvottelukunnasta

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) pitää opiskeluterveydenhuollon neuvottelukunnan asettamista lähtökohtaisesti tavoiteltavana asiana opiskeluterveydenhuoltoon liittyvän päätöksenteon monipuolistamiseksi, sekä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluiden laajentumisen seurannan ja kehittämisen vahvistamiseksi. Erityisen tärkeänä SYL pitää neuvottelukunnan opiskelijaedustusta, jolla vahvistetaan opiskelijoiden mahdollisuutta seurata ja osallistua YTHS:n kehittämiseen. On arvokasta, että neuvottelukuntaan esitetään edustajia monilta eri hallinnon aloilta, mikä on omiaan lisäämään YTHS:n yhteiskunnallista legitimiteettiä ja vaikuttavuutta.

SYL näkee, että neuvottelukunnalle asetetut tehtävät ja tavoitteet ovat monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset YTHS:ään vaikuttamisen kannalta. On perusteltua, että osa tavoitteista on hyvin konkreettisia ja opiskelijarajapintaa lähellä olevia, kuten opiskelijoiden palvelutyytyväisyyden seuraaminen. Samalla on varmistettava, että neuvottelukunnassa käsiteltävillä asioilla ja tehtävillä päätöksillä on myös suora väylä ja siten vaikutus YTHS:n tosiasiallisen toiminnan kehittämiseen. SYL peräänkuuluttaa, että neuvottelukunnalle asetetaan ja sanoitetaan selkeä rooli sekä mandaatti vahvasti lisäarvoa tuovana kehittämistyön osana YTHS:n omiin hallinnollisiin vaikuttamisen väyliin, kuten hallitukseen, valtuuskuntaan, johtokuntiin, terveystyöryhmiin ja tulevaan opiskelijaraatiin nähden.

SYL pitää rohkaisevana, että neuvottelukunnan ajatellaan omaavan roolin opiskeluterveydenhuollon ja muun terveydenhuollon välisessä koordinoinnissa. Tämä on erityisen arvokas linjaus ajassa, jossa Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä on mittavien rakenteellisten muutosten edessä valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) uudistuksen kynnyksellä. Yliopistojen kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden siirtyessä kunnallisen ja yksityisen terveydenhuollon piiriin 1.1.2021 alkaen on luontevaa, että neuvottelukunnalla olisi rooli esimerkiksi seurata kyseisen siirtymän etenemistä ja siitä saatavaa opiskelijapalautetta sekä asiakaskokemuksia.

Touko Niinimäki
Sosiaalipolitiikan asiantuntija (terveydenhuolto, hyvinvointi, yhdenvertaisuus)

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.