SYL: Oikein käytettynä työttömyysturvalain uudistus selkeyttää opiskelijan tilannetta

Kommentti 12.10.2012

Hallitus antoi torstaina 11.10. esityksen työttömyysturvalain muuttamisesta. Muutoksella vaikutetaan myös opiskelijan oikeuteen saada työttömyysturvaa. Esitys parantaa opiskelijoiden tilannetta, kunhan työ- ja elinkeinoministeriö antaa lain tulkinnasta asianmukaiset ohjeistukset, joiden mukaisesti TE-toimistot soveltavat lakia samalla tavalla koko Suomessa.

”Tällä hetkellä yliopisto-opiskelijan tulee keskeyttää opintonsa vähintään vuodeksi saadakseen työttömyysturvaa. Tätä esitetään nyt poistettavaksi. Samalla esitetään kuitenkin muutosta siihen, miten opiskelijan päätoiminen opiskelijuus ja päätoiminen työssäkäynti määritellään. Uuden lakiesityksen mukaan opiskelijaa ei katsota päätoimiseksi opiskelijaksi, mikäli hän on ollut riittävän pitkään vakituisesti töissä opintojen aikana. Tämä mahdollistaa jo työelämään siirtyneiden, mutta edelleen opintoja jossain määrin edistävien, henkilöiden oikeuden työttömyysturvaan”, Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) puheenjohtaja Jarno Lappalainen selvittää.

Tällä hetkellä opinto-oikeuden omaava katsotaan käytännössä aina päätoimiseksi opiskelijaksi, eikä hän voi saada työttömyysturvaa muuten kuin ilmoittamalla korkeakoululle opintojen keskeyttämisestä. Lakimuutos selkeyttää tilannetta. Opiskelijoiden kannalta tämä on tärkeää, sillä valtaosa opiskelijoista on töissä opintojen ohessa. Lukukausien aikana 36 % opiskelijoista työskentelee säännöllisesti ja 27 % epäsäännöllisesti.

”Tutkimusten mukaan valmistumishetkellä opiskelijoista noin kaksi kolmannesta on töissä. Tämä osoittaa, kuinka opinnot ja työ lomittuvat opiskelijan elämässä. Työelämässä oleva opiskelija saattaa kuitenkin päätyä työttömäksi, jolloin oikeus työttömyysturvaan on välttämätön”, Lappalainen jatkaa.

SYL on lähtökohtaisesti tyytyväinen lakimuutokseen, sillä se vähentää opiskelijoiden kohtaamaa byrokratiaa ja myös kohtelee yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoita samalla tavalla. SYL painottaa kuitenkin lain tulkinnan selkeyden tärkeyttä.

”On välttämätöntä, että TEM ohjeistaa TE-toimistoja selkeästi siitä, kuinka opiskelijalla on oikeus työttömyysturvaan, jos hän on ollut työssäoloehdon mukaisesti vakituisesti töissä. Uudistus ei saa vaihtelevien tulkintojen takia heikentää opiskelijoiden tilannetta, vaan soveltamiskäytännön on oltava selkeä ja oikeudenmukainen koko maassa.

Opiskeluoikeuden omaavalle kuuluu työssäoloehdon täyttyessä oikeus työttömyysturvaan – aivan kuten muillekin työttömiksi jääville”, Lappalainen muistuttaa.

Lisätiedot:
SYL:n puheenjohtaja Jarno Lappalainen, 044 906 5007, jarno.lappalainen(at)syl.fi

facebook.com/SYL.FIN
twitter.com/SYL.FIN

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.