FSF: Gratis preventivmedel åt alla under 25 i hela Finland!

”Gratis prevention är en grundläggande sexuell rättighet”, betonar Heikki Koponen, ordförande för Finlands studentkårers förbund (FSF). Unga har rätt till hälsa och ingen ska behöva förlita sig på avbrytande av havandeskap. FSF vill se lagen definiera att kommuner och studerandehälsovården ska erbjuda gratis preventivmedel åt alla under 25 års ålder. Unga ska avgiftsfritt ha tillgång till såväl hormonell prevention som kondomer.

Ansvaret för att främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) ligger på kommunerna och studerandehälsovården. Genom att ändra lagen kan vi trygga gratis preventivmedel jämlikt för alla unga på olika håll i Finland. Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och Institutet för välfärd och hälsa (THL) har rekommenderat kommunerna att effektivisera tjänsterna inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Användningen av preventivmedel ökar om de är gratis. I de kommuner som erbjuder gratis preventivmedel har det skett en avsevärd minskning av aborter och sexuellt överförbara infektioner bland unga. Till exempel i Rauma, som erbjudit unga gratis prevention sedan år 2011, har antalet klamydiafall bland unga under 20 minskat med en tredjedel. Det uppskattas att Rauma sparar 100 000 euro årligen genom att erbjuda gratis preventivmedel.

”Även om de ekonomiska besparingarna som gratis preventivmedel medför för hälsovårdsutgifterna är avsevärda, så är det viktigaste att unga hålls friska och välmående och inte behöver genomgå abort. Flest aborter görs i åldersgruppen 20–24-åringar. De unga som ingår i den här gruppen är ofta mindre bemedlade studerande för vilka utgifterna för preventivmedel kan vara orimligt stora”, kommenterar FSF:s styrelsemedlem Annu Komulainen.

Vid sidan av gratis preventivmedel så bör även mer uppmärksamhet fästas vid ungas beteende i relation till sexuell hälsa. FSF kräver mångsidiga lågtröskeltjänster för prevention; tjänster där unga får råd och handledning gällande säkert sex, att ingripa i och söka hjälp vid sexuellt våld, samt hälsorisker kopplade till sex, exempelvis könssjukdomar. Även hbtiq-personer ska beaktas som användare av tjänsterna.

Mer information:

Heikki Koponen, ordförande, tfn 044 906 5007, fornamn.efternamn@syl.fi

Annu Komulainen, styrelsemedlem (välbefinnande), tfn 044 906 5004, fornamn.efternamn@syl.fi

 

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.