NATIONELL STUDENTPOLITIK GENOM FULLMÄKTIGEVALET

De kommande åren kommer att vara valens guldålder. Som det ser ut nu kommer man under ett och ett halvt år att ha presidentval, landskapsval, riksdagsval och Europaparlamenstval. Lyckligtvis behöver inte universitetsstuderande vänta till januari innan valräckan börjar, eftersom fullmäktigevalsruset redan är i full gång på Finlands campus!

Studentkårerna är offentligrättsliga samfund vars beslutsmekanism till stor del kan jämföras med en kommun eller med staten. Studentkårens högsta beslutande organ är fullmäktige som valts genom val med allmän och lika rösträtt. Fullmäktige fattar beslut om studentkårens styrelse, ekonomi och politiska riktlinjer. Det här valet har en direkt inverkan på hurdan verksamhet studentkåren kommer att ha. Genom att rösta kan du alltså bland annat påverka hurdana tjänster din studentkår erbjuder, hurdan intressebevakning den utför och hurdana evenemang den arrangerar.

Studentkårerna och studentrörelsen har varit aktiva samhällsaktörer under hela sin existens. Under de senaste årtiondena har partipolitikens betydelse minskat betydligt sedan till exempel 1970-talet, eftersom majoriteten av fullmäktigeledamöterna nuförtiden representerar sin egen studieinriktning i s.k. politiskt obundna grupper i stället för de partipolitiska grupperna som är bekanta från rikspolitiken. Ifjol i HUS:s vann ändå politiska grupper från fältets båda kanter valen. Det är intressant att se om denna trend nu kan ses i hela landet.

Hur påverkar då fullmäktigevalet FSF:s verksamhet och politik, som tidvis utsätts för hård kritik? Kort kan man konstatera att det har en tydlig inverkan, men med ett litet dröjsmål. FSF:s centralkansli främjar de linjer och mål som besluts av det årligen sammanträdande förbundsmötet. På förbundsmötet är det studentkårernas delegater som talar med studerandenas röst, och de väljs vanligen enligt styrkeförhållandena inom fullmäktige. Studentkårernas styrkeförhållanden kan alltså urskiljas i FSF:s högsta beslutsfattande organ.

Även i år erbjuder FSF studentkårerna en valkompass för fullmäktigevalet med 10 frågor som berör nationell studentpolitik. Av ovannämnda orsaker har väljaren skäl att också delvis fundera på sin inställning till nationell studentpolitik. Kandidaten du röstar på i fullmäktigevalet kan nämligen vara just den typ som sitter på FSF:s nästa förbundsmöte och fattar beslut om rikets studentpolitiska riktlinjer som vi på centralkansliet sedan driver framåt.

I det stora hela har också den här texten exakt en uppgift: att påminna er, bästa studerande, om vikten av att rösta. Genom att låta bli att rösta ser du endast till att din egen åsikt säkrare är i minoriteten. Sedan kan man inte klaga under de kommande två åren.

 

Tarik Ahsanullah,

FSF:s vice ordförande

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.