Studerandena ska beaktas i välfärdsområdenas beslut

Meddelande

Får publiceras 17.1.2022

 

Inom många välfärdsområden är studerande en betydande kundgrupp som har servicebehov som skiljer sig från den övriga befolkningens. Tjänster för studerande ordnas både av SHVS och av välfärdsområdena. Därför måste studerandenas synpunkter beaktas då välfärdsområdena bereds.

Primärsjukvården för universitetsstuderande och vissa tjänster inom den specialiserade sjukvården, till exempel specialisttandläkartjänster, produceras av Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS. Hälsotjänster som inte ingår i stiftelsens serviceutbud och samtliga socialvårdstjänster produceras i framtiden av välfärdsområdet.

I framtiden går studerande och deras vårdstigar ofta över gränsen mellan välfärdsområdet och SHVS. I fråga om studerande betonas till exempel tjänster inom mentalvård och sexualhälsa, och det är viktigt att säkerställa att de är förenliga med SHVS tjänster.

”Det finns många studerande och vi har en särskild ställning i välfärdsområdena. Man har ännu inte funderat tillräckligt på hur SHVS och välfärdsområdets tjänster i framtiden passar samman. Studerande har mycket att säga i detta val och därför är det viktigt att så många studerande som möjligt röstar”, påpekar ordföranden Konstantin Kouzmitchev.

Samarbetet mellan välfärdsområdet och SHVS ska vara smidigt, så att tjänsterna passar samman. Studerandens vårdstig ska gå smidigt mellan SHVS och välfärdsområdet till exempel då personen går vidare till avancerade undersökningar inom primärvården eller till mentalvårdstjänster efter en period av korttidsterapi som SHVS tillhandahållit. Vården och uppgifterna ska överföras smidigt utan att den studerande hamnar i ett oklart mellanläge och måste vänta på att få vård eller börja söka vård om igen.

I många välfärdsområden är studerande en betydande kundgrupp som avviker från den övriga befolkningen. Speciellt i högskolestäder kan en av tio invånare vara studerande. Därför ska studerande identifieras som en särskild kundgrupp också i välfärdsområdets strategi, som enligt lag ska göras upp för varje område.

Universitetsstuderandenas önskemål till välfärdsområdena i sin helhet hittar du på FSF:s webbplats: Universitetsstuderandenas önskemål gällande välfärdsområdena.

 

Mer information:

Ordförande Konstantin Kouzmitchev, tfn 044 906 5007

konstantin.kouzmitchev@syl.fi

Socialpolitisk sakkunnig Sakari Tuomisto, tfn 040 687 6353

sakari.tuomisto@syl.fi

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.