Du som högskolestuderande?

Den gemensamma ansökan till högskolorna pågår fram till 28.3. De sökande som antas i vår kommer att ta examen i medeltal ungefär år 2025. Under den här perioden borde den studerande lära sig en hel mängd olika färdigheter. Den kompetens som hen införskaffar borde stöda hen i livet efter studierna.

Intressant är också hurdana tankar som styr de sökande då de funderar på hur de bäst skulle kunna uppfylla de kompetenskrav som troligen ställs i framtiden. Från samhället synpunkt sett kan vi konstatera att brett kunnande behövs. I visionen för den högre utbildningen och forskningen har ett mål på att hälften av 25–34-åringarna ska ha en högskoleexamen.

Att öka kunskapskapitalet möjliggör funktionsförmågan och att utveckla den, även om vi inte kan säga så mycket om framtida yrken. Att göra upp prognoser är utmanande och arbetslivet är i en brytningsfas. Megatrenderna är närvarande i arbetslivets förändringar såväl då det gäller digitalisering, robotisering som polarisering. Som sökande skulle jag fundera på mina egna styrkor och intressen. Jag skulle välja ett objekt som jag vill fördjupa mig i. Jag skulle fundera på hurdana frågor man i den branschen söker svar på.

Den nyss publicerade ungdomsbarometern 2017 visar att intresset för den egna branschen är den avgörande aspekten för unga. Tankarna om den egna branschen styrs av ambition och hur en ser på sina möjligheter att få jobb. Ungas vilja att lätt komma in på arbetsmarknaden och gå en bra lön påverkar enligt ungdomsbarometern ansökan.  Konkreta exempel på arbete som ska utföras hjälper unga att sätta ord på hurdana möjligheter det finns efter studierna och vad en kan jobba med. Olika begreppskartor, listor och diskussioner med närstående hjälper unga med deras funderingar om vilka möjligheter de har, visar barometern.

Jag vill ännu uppmana sökande att bekanta sig med karriärberättelserna. Högt utbildade har inte endast en klar inriktning i arbetslivet, även om personer som studerat professioner såsom lärare och läkare har en rätt tydlig riktning. Ofta räcker det att du väljer en bransch som du vill jobba inom. Jag studerar pedagogik och redan under mitt första år hörde jag att min examen gav mig grund för mer än 400 olika jobb. Då skalan är så bred blir de egna valen viktiga. Just den egna karriärinriktningen formas under studietiden.

Under ansökan är det svårt att avgöra var en slutligen kommer att hamna. I ungdomsbarometern uppskattade de som fått en studieplats i efterhand sina studieval. Svaren betonade slumpen och hur intressant den egna branschen upplevdes. Oberoende av vilket område den studerande sökte sig till så var högklassig kompetens av betydelse. Oberoende av bransch så garanterar högre utbildning bäst en smidig övergång till arbetslivet.

Om jag nu skulle söka till en högskola skulle jag lita på mig själv, stå vid mitt beslut och se vad som händer.

Jenny Vaara

Styrelsemedlem, FSF

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.