FSF hoppas att den nya presidenten kommer att hålla ratificeringen av ILO 169 på agendan

Finlands studentkårers förbund (FSF) hoppas att riksdagen ratificerar Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention 169 om urfolk och stamfolk och anser att den nya presidenten som väljs på söndag också har ansvar för att lyfta fram frågor om mänskliga rättigheter i den offentliga debatten. Finland har traditionellt velat gå i bräschen för att främja mänskliga rättigheter internationellt, men har själv inte ratificerat ILO 169 vilken skulle stärka samernas rättigheter.

”Samernas nationaldag är ett bra tillfälle att påminna oss om att Finland ännu inte har ratificerat ILO 169. Studentrörelsen arbetar för en bättre morgondag, och förverkligandet av de mänskliga rättigheterna är det minsta man kan kräva av framtiden”, kommenterar FSF:s ordförande Akseli Tiitta.

Det andra varvet i presidentvalet ordnas på söndag. FSF anser att republikens president i sitt arbete bör främja de mänskliga rättigheterna både i hemlandet och utomlands. Båda presidentkandidaterna har tagit ställning för de mänskliga rättigheterna både tidigare och i sina valkampanjer. Förbundet ser därför en möjlighet för den nya presidenten att lyfta fram människorättsfrågorna i den offentliga debatten.

”Presidenten har möjlighet att ta upp frågor som hen anser vara viktiga i den offentliga debatten. Mänskliga rättigheter är grunden för allt och därför kan presidenten också ta upp frågor som rör dem”, påminner Tiitta.

Buori sámi álbmotbeaivvi buohkaide!
Pyeri säämi aalmugpeivi puohháid!
Šiõǥǥ saa’mi meersažpei’vv pukid!
Glada samernas nationaldag!

Mer information:

Akseli Tiitta
Ordförande
044 906 5004
akseli.tiitta@syl.fi

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.