FSF:s förbundsmöte hålls 18–19.11 i Korpilampi!

Pressmeddelande 14.11.2016 syl_elementti_cmyk-12
Får publiceras

Finlands studentkårers förbunds (FSF) två dagar långa förbundsmöte arrangeras i Korpilampi, Esbo, under fredag och lördag 18–19 november. Förbundsmötet är FSF:s högsta beslutsfattande organ. Mötet väljer ordförande och sex andra styrelsemedlemmar till förbundets styrelse samt fattar beslut om målsättningar och verksamhet 2017. Utöver det uppdateras i år även FSF:s policydokument, som styr hela förbundets påverkansarbete. Alla 15 studentkårer är representerade vid förbundsmötet. Tillsammans representerar de cirka 132 000 universitetsstuderande. Studentkårerna utser totalt 142 ordinarie förbundsmötesdelegater och sammanlagt närvarar mer än 300 personer vid mötet.

Mötet inleds fredag kl. 10. På lördag fortsätter mötet kl. 9 och kl. 9.30 anländer SDP:s ordförande Antti Rinne för att hålla förbundsmötestalet. Sent på lördag, uppskattningsvis ungefär kl. 19–20, kulminerar förbundsmötet då resultatet från styrelse- och ordförandevalen offentliggörs. Medierna informeras omgående om valresultatet efter valen.

Tre kandidater eftersträvar ordförandeposten: Tarik Ahsanullah (HUS), Tuomas Kuoppala (Tamy) och Riina Lumme (TYY).

För närvarande finns det sex kandidater för de övriga sex styrelseposterna. De kandidater som studentkårerna nominerat är: Jimmy Nylund (AUS), Henna Pursiainen (HUS), Jani Sillanpää (TTYY), Jyri Lähdemaa (TYY) och Veera Alahuhta (OYY). Utöver det har Centerns studentförbund (KOL) och Socialdemokratiska studerande – SONK nominerat kandidater till FSF:s styrelse. KOL:s kandidat är Juho Ikonen och SONKs kandidat Maria Loima. Kårerna kan nominera kandidater ända fram till själva valet under förbundsmötet. Länkar till kandidaternas presentationer hittar du i slutet av texten.

Media är välkomna att följa mötet under både fredag och lördag.

Intervjuer ges huvudsakligen under lunchpauserna (fre kl. 12.30–14 och lör kl. 12–13) samt efter att mötet avslutats. Kontakta FSF:s kommunikationskoordinator om intervjuer och med förfrågningar (iiris.niinikoski@syl.fi, tfn 041 515 2228).

FSF:s förbundsmöte sänds direkt som webbsändning på FSF:s YouTubekanal på adressen https://www.youtube.com/c/sylvideot. Sändningen omfattar diskussionerna i plenum. Vi publicerar även kontinuerligt uppdateringar från förbundsmötet på FSF:s Facebooksida (www.facebook.com/SYL.FIN) och på Twitter (www.twitter.com/SYL_FIN). Hashtaggarna som används på sociala medier är #SYLliittari och #Studentsoffinland.

Mer information:
generalsekreterare Eero Manninen, tfn 045 631 7145
ordförande Heikki Koponen, tfn 044 906 5007

Under förbundsmötet nås vi bäst via vår kommunikationskoordinator Iiris Niinikoski, tfn 041 515 2228

e-postadresserna är i formen fornamn.efternamn@syl.fi

Förbundsmötets handlingar finns på adressen http://www.syl.fi/materiaalit/liittokokous/

I materialet på nätet hittar du även en mer detaljerad tidtabell för mötet.

Ordförandekandidater

Tariks Ahsanullah, @TarikAhsanullah (Studentkåren vid Helsingfors universitet HUS), nominering:

https://hyy.helsinki.fi/sv/media-arkisto/uutiset/hus-f%C3%B6resl%C3%A5r-tarik-ahsanullah-till-ordf%C3%B6rande-och-henna-pursiainen-till

Tuomas Kuoppala, @KuoppalaTuomas (Studentkåren vid Tammerfors universitet Tamy), nominering (på finska och engelska):

http://bit.ly/2fDpkIe

Riina Lumme, @riinalumme (Studentkåren vid Åbo universitet TYY), nominering (på finska och engelska):

http://bit.ly/2eD1dIY

Styrelsekandidater

Jimmy Nylund, @JimmyNylund (Aalto-universitetets studentkår AUS), nominering:

http://ayy.fi/sv/blog/2016/09/26/aus-foreslar-jimmy-nylund-for-fsf-styrelsen-2017/

Henna Pursiainen, @hennapursi (Studentkåren vid Helsingfors universitet HUS), nominering:

https://hyy.helsinki.fi/sv/media-arkisto/uutiset/hus-f%C3%B6resl%C3%A5r-tarik-ahsanullah-till-ordf%C3%B6rande-och-henna-pursiainen-til

Jani Sillanpää, @sillanpaajani (Studentkåren vid Tammerfors tekniska universitet TTYY), nominering (på finska och engelska):

http://bit.ly/2eLjuqF

Jyri Lähdemaa (Studentkåren vid Åbo universitet TYY), nominering (på finska och engelska):

http://bit.ly/2eD1dIY

Veera Alahuhta, @veeralahuhta (Studentkåren vid Uleåborgs universitet OYY), nominering (på finska):

http://bit.ly/2fy0fjc

Juho Ikonen, @JuhIkon (Centerns studentförbund KOL), nominering (på finska):

http://bit.ly/2fwbkSc

Maria Loima, @MariaLoima (Socialdemokratiska studerande – SONK ), nominering (på finska): http://bit.ly/2fxDU4L

Mötesplats: Hotell Korpilampi, Esbo, karta: http://www.korpilampi.fi/fi/yhteystiedot/

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.