FSF:s förbundsmöte: Kvalitet framom massproduktion!

Ställningstagande 22.11.2014

Finlands studentkårers förbund (FSF) kräver att högskolepolitiken ska utveckla utbildningssystemet på lång sikt med fokus på kompetens och innehåll. Utbildning och forskning av hög kvalitet är en förutsättning för att bygga upp Finlands konkurrenskraft, vilket bör synas i riksdagsvalet 2015.

Universitetsstuderandena önskar att partierna kommer med konkreta diskussionsöppningar om i vilken riktning utbildningspolitiken och utbildningens utveckling ska föras under den kommande valperioden. En öppen diskussion om linjedragningarna är nödvändig för att redan före valet ge väljarna en verklig möjlighet att påverka den kommande regeringens utbildningspolitik. Långsiktigt tänkande måste synas även i högskolornas finansiering. Staten bör i framtiden ge högskolorna bättre förutsättningar att anordna utbildning. En förutsättning för detta är att statsfinansieringen inte varierar lika kraftigt som under den pågående valperioden. Istället kommer man överens om vissa ramar och håller fast vid dessa.

Utvecklingen av utbildningen görs idag på effektivitetstänkandets kvantitativa villkor. Utbildningens och forskningens kvalitet fungerar som motor för bildningens, kulturens, nationalekonomins och samhällets utveckling och får inte lida på grund av en massproduktion av examina. Undervisningens, studiernas och forskningens frihet och tillgänglighet bör tryggas. Utbildningen bör erbjuda studerandena tillräckliga färdigheter för livslångt lärande. Högskolestudiernas strukturer bör stöda utvecklingen av kvalitet och innehåll.

Förbundsmötet anser det vara av största vikt att partierna förbinder sig till att utveckla utbildningssystemet på långt sikt, med fokus på kvaliteten och kompetensen. I nästa regeringsprogram bör man garantera att utbildningen tilldelas tillräckliga och stabila resurser, så att högskolorna även i framtiden kan tillföra samhället bildning och kunnig arbetskraft.

FSF:s förbundsmöte samlades i Korpilampi i Esbo fre–lör den 21–22 november.

ordförande Piia Kuosmanen, tfn 044 906 5007

högskolepolitisk sekreterare Tapio Heiskari, tfn 041 515 2231

fornam.efternamn@syl.fi

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.