Vi kartlägger zambiska högskolor ur perspektivet för studerande med funktionsnedsättning

Ett framgångsrikt utvecklingssamarbetsprojekt kräver mätbara resultat. FSF:s, Vilole Images Productions och Abilis Foundations samprojekt i Zambia finansieras av stöd från utrikesministeriet, vilket redan i sig förutsätter vissa bindande mätare för projektpartnernas projektrapportering.

I början av februari skrev vi mer allmänt om situationen för universitetsstuderande med funktionsnedsättning i Zambia och en nyligen färdigställd grundläggande rapport ger oss en ännu bredare bild av landets högskolor. Med hjälp av den grundläggande rapporten kan vi bättre mäta effekterna av projektet och vid behov precisera och rikta projektåtgärderna åt rätt håll i takt med att projektet fortskrider.

Axplock om situationen för högskolor i Zambia

För den grundläggande rapporten ansvarade vår lokala partner i Zambia, Vilole Images Productions. De fick också hjälp av en konsult från Zambias myndighet för personer med funktionsnedsättning (Zambia Agency of Persons with Disability). Undersökningen genomfördes i form av enkäter och intervjuer vid tre högskolor: läroanstalterna David Livingstone College of Education (DALICE) och Livingstone Institute of Business and Engineering Studies (LIBES) i södra Zambia, samt universitetet Kwame Nkrumah University i centrala Zambia. Antalet elever med funktionsnedsättning i skolorna varierar mellan cirka 0,1 % och 4,4 %. Det som försvårar uppskattningen av en exaktare siffra är att studerande med funktionsnedsättning kanske inte har anmält sin funktionsnedsättning, inte bara på grund av det stigma som är förknippat med funktionsnedsättning utan också på grund av brister i de svarsalternativ som universiteten tillhandahåller. Det här resultatet visar redan i sig att det finns mycket att göra för att öka medvetenheten, och exempelvis finns det inga tjänster eller studentorganisationer för studerande med funktionsnedsättning vid DALICE. Skolan saknar också teckenspråkstolkar, ramper och hjälpmedel, även om de har två anställda som är utbildade i särskilda behov.

Avsaknaden av tjänster eller hjälpmedel beror inte nödvändigtvis på att man inte vill möjliggöra ett mer inkluderande lärande. Högskolor har mycket begränsade resurser, och konkurrensen om dessa är hård.

På de andra två kartlagda skolorna är situationen något bättre, då både LIBES och Kwame Nkrumah har samarbetat med de studerande för att främja situationen för studerande med funktionsnedsättning. Ett annat positivt tecken är att DALICE har bildat ett nätverk med LIBESI för att dela bästa praxis.

Framsteg i projektet för mer inkluderande utbildning

På det stora hela bekräftade den grundläggande rapporten kartläggningsteamets tanke om att främjandet av inkludering kräver ett mångsidigt tillvägagångssätt. Det räcker inte att bara fokusera på den strukturella tillgängligheten till campusområden, även om det vore en attraktiv, lätt lösning att bygga de ramper som saknas. Utöver att förbättra byggnader och lokaler krävs det också en attitydförändring. Kartläggningen visar hur viktigt det är med medvetenhet och känslighet bland lärare, personal och studerandekollegor. Att tillhandahålla utbildning och resurser för att öka förståelsen för frågor som gäller handikapp är avgörande för att skapa en mer empatisk och stödjande gemenskap vid läroanstalterna. Det här bidrar i sin tur till att bryta ner stereotyper och till att skapa en känsla av tillhörighet hos personer med funktionsnedsättning. Därför är projektets grundläggande rapport också viktig för att förstå handikappade elevers egen delaktighet och aktivitet.

I samband med FSF:s tidigare utvecklingssamarbetsprojekt i Etiopien har vi sett att högskolestuderande med funktionsnedsättning ofta inte tror på sina egna förmågor på grund av den intersektionella diskriminering de utsätts för. Var och en som någon gång har mätt attityder på ett eller annat sätt vet att det inte är en lätt uppgift, men genom projektet har vi exempelvis förbundit oss till informationsverksamhet. Vi mäter framgången av åtgärderna i antalet arrangerade evenemang och i antalet deltagare på evenemangen, och genom att följa med exempelvis utvecklingen av högskolornas tjänster. Då vår samarbetspartner i Zambia är en professionell historieberättare har vi goda chanser att göra högskolestuderande med funktionsnedsättning hörda.

Den grundläggande rapport som utarbetats av våra zambiska samarbetspartner förmedlar ett tydligt budskap: det är viktigt att skapa tillgängliga lokaler, men också en campuskultur som accepterar mångfald, beaktar olika förmågor och säkerställer lika tillgång till utbildningsresurser. Genom att beakta de många utmaningar som identifierats i den grundläggande rapporten kan högskolorna skapa en miljö där alla studerande, oavsett sina förmågor, eller på grund av sina förmågor, har möjlighet att lyckas akademiskt i livet. När projektet avslutas år 2026 är målet att påvisa förändringen med mätbara resultat.

Helena Kärppä
Medlem av FSF:s delegation för utvecklingssamarbete!
Vice ordförande för Zambia-teamet

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.